Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: 31038/2016/10/1771 IK

Dotaz:

Žádám tímto o poskytnutí komparace právních úprav institutu úroku z daňového odpočtu, na kterou je odkazováno v důvodové zprávě (str. 104) k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, čj. MF-3238/2016/32, sněmovní tisk č. 873. 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější