Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-36345/2016/10/1999 IK

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám, v právním zastoupení svého klienta, společnosti ADELL TRADING a.s., IČ: 24736732, sídlo: Praha 10 - Záběhlice, Strašnická 3165/1b, PSČ 10200, o poskytnutí následujících informací:

  1. sdělení, který subjekt byl Ministerstvem financí pověřen ve smyslu § 110 odst. 1 zákona č. 186/2016 Sb., zákon o hazardních hrách, a je tzv. pověřenou osobou k vydání výstupního dokumentu odborného posouzení a osvědčení, jejichž předmětem je ověření splnění povinnosti podle § 109 odst. 1 uvedeného zákona, a to pro internetovou hru a zařízení, jejichž prostřednictvím je hazardní hra provozována,
    V případě, že dosud dané osvědčení pro internetovou hru a zařízení, jejichž prostřednictvím je hazardní hra provozována, nebylo vydáno o poskytnutí informace:
  2. sdělení, zda probíhá řízení, jehož obsahem je vydání pověření k odpornému posuzování a osvědčování podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, pro internetovou hru a zařízení, jejichž prostřednictvím je hazardní hra provozována;
  3. sdělení, kdy bylo takové řízení zahájeno a jaká je nejzazší lhůta pro vydání rozhodnutí

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější