Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-27325/2016/10/1592 IK

Dotaz:

Pro účely této diplomové práce potřebuji informace o hospodaření obce Svojetice za období 2007 – 2013. Konkrétně bych Vás ráda požádala o následující účetní výkazy (v elektronické podobě):

  • Rozvaha
  • Výkaz zisků a ztrát
  • Výkaz cashflow.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější