Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-14503/2016/10/1013 IK

Dotaz:

"Podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, patří mezi tržby vyloučené z evidence tržeb „tržby příspěvkové organizace“. Na základě tohoto ustanovení tak lze usuzovat, že veškeré tržby příspěvkové organizace jsou vyloučeny z evidence tržeb.

V případě školy se školní jídelnou (případně školní jídelny, která je právní subjektivitě), jsou tak vyloučeny z evidence tržeb všechny tržby, bez ohledu na to, zda tržba vzniká v rámci hlavní činnosti (stravování dle zřizovací listiny tj. obvykle stravování žáků v době výuky a zaměstnanců školy) nebo v rámci činnosti doplňkové (ekonomická činnost školní jídelny či školy tj. například stravování cizích strávníků).

Podle § 12 odst. 3 písm. d) téhož zákona, však „nejsou evidovanou tržbou také tržby ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením“. Na základě tohoto ustanovení lze naopak usuzovat, že tržby ze stravování, které nejsou od žáků a studentů, podléhají evidenci tržeb. Evidence tržeb by se pak mohly týkat tržby ze stravování kmenových zaměstnanců školy (jsou zařazeny do hlavní činnosti zřizovací listinou příspěvkové organizace) a ostatních cizích strávníků, kteří jsou stravováni v rámci doplňkové (ekonomické) činnosti školní jídelny. Z výše uvedeného znění zákona vyplývají tyto nejasnosti a dotazy, na které žádáme odpověď:

  • Týká se evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb také tržeb ze stravování kmenových zaměstnanců příspěvkového organizace tj. školy, školní jídelny, nebo školského zařízení?
  • Týká se evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb také tržeb ze stravování zaměstnanců jiných příspěvkových organizací, kteří jsou zahrnutí do zřizovací listiny příspěvkové organizace, tj. v případě, kdy školní jídelna v právní subjektivitě (příspěvková organizace) stravuje zaměstnance vedlejších škol či školských zařízení stejného zřizovatele na základě zřizovací listiny a tyto cizí zaměstnance školských zařízení má zařazeny v hlavní činnosti?
  • Týká se evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb také tržeb ze stravování cizích strávníků, kterým příspěvková organizace (škola, školní jídelna) poskytuje stravovací službu v rámci své doplňkové činnosti?"

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější