Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-12257/2016/10/883 IK

Dotaz:

"Podle kap. 4.6 Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybárského fondu na programové období 2007 - 2013, zpracované Ministerstvem financí (účinno od 20.4.2015) se splnění daňové povinnosti prokazuje pouze v případě, kdy je DPH způsobilým výdajem.

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím se obracím na věcně a místně příslušný povinný subjekt s žádostí o sdělení, zda v případě režimu přenesení daňové povinnosti, kdy DPH představuje nezpůsobilý výdaj, je předmětem finančího toku a kontroly programů prokazování splnění daňové povinnosti, a pokud ano, tak na základě jakých kontrkétních norem právních předpisů."

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější