Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: 7951/2016/10/518 IK

Dotaz:

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto Ministerstvo financí žádám o poskytnutí závěrečné zprávy či jakéhokoliv konečného výstupu vypracovaného Českým institutem pro akreditaci pro Ministerstvo financí v souvislosti s projektem posouzení funkčnosti systému managementu kvality na základě zadání z března 2008".

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější