Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: 6395/2016/10/406 IK

Dotaz:

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací: přehled všech příjemců (smlouvy), kteří čerpají peníze z tzv. Norských fondů (eea grants). Jde o finanční mechanismus EHP Norsko, specifikace požadavku: jaký podíl na vyplacených penězích od roku 2009 až doposud mají granty na NGO (nevládní neziskové organizace), ohrožené děti a mládež, životní prostředí, a seznam příjemců v těchto oblastech."

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější