Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-48832/2015/10/2085 IK

Dotaz:

Žádám tímto o sdělení počtu zaměstnanců zaměstnaných vaším úřadem na hlavní nebo vedlejší pracovní poměr, a také počet externích spolupracovníků (zvlášť zaměstnaných na DPP a DPČ). Nemám zájem o žádné jejich osobní údaje, jen o jejich počty. Počty prosím uveďte jednotlivě k 1. lednu 2013, 1. lednu 2014 a 1. lednu 2015.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější