Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-45129/2015/10/1873 IK

Dotaz:

Žádám o podklady a detailní algoritmus výpočtu, kterým bylo dosaženo odhadů nákladů zavedení EET, jak jsou uvedeny v Závěrečné zprávě hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu zákona (dostupné např. zde: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=114749) v částech B.1 a B.2.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější