Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-46242/2015/10/1960 IK

Dotaz:

Tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se žádostí o poskytnutí informací týkající se textu rozsudků Městského soudu v Praze ve věci č.j. 11 A f 11/2014-53 ze dne 5. 2. 2015 a č.j. 11 A f 15/2014-59 ze dne 30. 4. 2015, jejichž účastníkem bylo Ministerstvo financí ČR v pozici žalovaného.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější