Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-39378/2015/10/1638 IK

Dotaz:

  1. Zda povinný subjekt vede spisovou službu v elektronické nebo listinné podobě?
  2. Tvar jednoznačného identifikátoru dokumentu, který vytvořil povinný subjekt s vysvětlením jednotlivých částí jeho tvorby?
  3. Které agendy jsou vedeny výlučně v systému elektronické spisové služby?
  4. Zda povinný subjekt je odvolacím orgánem ve smyslu ustanovení § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím?

Informace k bodu (1 – 3) této žádosti poskytněte za období od 01. 01. 2010 do dne podání žádosti.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější