Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č. j.: MF-29466/2015/10-1/1272 IK

Dotaz:

Dle našich informací je Ministerstvo financí ČR, Odbor realizace privatizace majetku státu, oddělení ekologických škod na základě realizační smlouvy č. 05755-2012-452-S-0201/98-01-005-X00599 o provedení prací při sanaci ekologických škod – provedení pilotního testu a zpracování projektové dokumentace sanace ve společnosti AERO Vodochody, a.s., uzavřené mezi ministerstvem a společností EKOSYSTEM spol. s r.o. objednatelem Pilotního testu a projektové dokumentace sanace ve společnosti AERO Vodochody, a.s. Dle našich informací Pilotní test a projektovou dokumentaci sanace ve společnosti AERO Vodochody, a.s. měla zpracovat společnost EKOSYSTEM spol. s r.o., autor RNDr. Tomek, v září 2014.

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů žádáme Ministerstvo financí o poskytnutí následujících informací:

  • Pilotní test a projektová dokumentace sanace ve společnosti AERO Vodochody, a. s., kterou měla zpracovat společnost EKOSYSTEM spol. s r. o., autor RNDr. Tomek, v září 2014.

 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější