Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-23809/2015/10/1069 IK

Dotaz:

Přehled porušení zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2013 přezkoumávajícími orgány (krajskými úřady a ministerstvem financí) s následující strukturou:

 • Název kraje/HMP/MF
 • Název ÚC
 • IČ ÚC
 • Typ ÚC
 • Nadřazený ÚC
 • Počet obyvatel
 • Přezkoumání (Konečné přezkoumání, 1.dílčí přezkoumání, 2.dílčí přezkoumání, Jednorázové přezkoumání)
 • Od kdy do kdy přezkoumání probíhalo
 • Skutečné datum ukončení úkolu
 • Závažnost zjištění
 • Proběhlo napravení?
 • Datum napravení
 • Předmět přezkumu
 • Právní předpis
 • Paragraf
 • Upřesňující paragraf
 • Správní delikt (ano/ne)
 • Název chyby a nedostatku

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější