Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-24082/2015/10/1078 IK

Dotaz:

  1. kolik smluv na poskytování právních služeb (ze zákona mohou poskytovat pouze advokáti) mělo MF ČR sjednáno k datu 29. 1. 2014 - nástupu ministra Ing. A. Babiše
  2. kolik smluv dle bodu a) zůstalo v platnosti k dnešnímu dni (tedy rozdíl představují vypovězené smlouvy)
  3. kolik nových smluv na poskytování právních služeb uzavřelo MF po datu 29. 1. 2014 a na základě jakých výběrových kritérií
  4. zda s AK Kovanda Tykalová jsou uzavřeny dvě smlouvy na poskytování právních služeb
  5. celková výše nákladů na právní služby v r. 2012, 2013 a 2014.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější