Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Služby veřejnosti
 • Žádost

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-22039/2015/9002/1008 IK

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se stavby pro rodinnou rekreaci č.e.170 stojící na pozemku p.č. st. 267 v Katastrálním území Sedlice u Želivy vedené na LV 329:

 1. Jak dlouho jsou nemovitosti v majetku státu s příslušností hospodařit s majetkem státu Ministerstvu financí.
 2. Zda je budova pravidelně pronajímána k rekreaci veřejnosti, nebo jenom zaměstnancům MF.
 3. Jakým způsobem je účtováno pronajímání a za jakou cenu.
 4. Jak vysoký byl celkový příjem státu z pronájmů budovy za roky 2011, 2012, 2013, 2014.
 5. V jakém stavebně technickém stavu je budova v současnosti.
 6. Zda je budova k prodeji a za jakých podmínek.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější