Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-22531/2015/10/1028 IK

Dotaz:

V návaznosti na Vaše sdělení ze dne 20.1.2015, č.j MF - 78130/2014/21 -5/1544/K si Vás dovoluji požádat o poskytnutí informace v jaké skutečné výši a ke kterému termínu vyplatil podnik ČEPRO, a.s., se sídlem Praha 7, Dělnická 12, IČ: 60193531 dividendu svému akcionáři, tedy Ministerstvu financí ČR za roky 2000, 2001, 2002 a jaká výše dividendy měla být vyplacena za uvedené roky dle rozhodnutí valné hromady uvedeného podniku.

Dále si dovoluji požádat, v jaké výši - dle rozhodnutí valné hromady měla být dividenda vyplacena podnikem ČEPRO, a.s. za rok 2011.

Rovněž tak mě prosím sdělte, jak Ministerstvo financí ČR postupuje v případě, že dividenda podnikem ČEPRO, a.s. není (nebyla) vyplacena v plné výši, tj. dle rozhodnutí valné hromady.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější