Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti
  • Informační kancelář

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-69 256/2014-21/1295 IK

Dotaz:

Velmi Vám děkuji za Vaši odpověď ze dne 1.10. 2014 1.10.2014, PID: MFCR4XLFVK, č. j.: MF-64951/2014/21-4/1201IK podle zákona o svobodném přístupu k informacím. V této souvislosti si Vás podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dále dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací:

K původním otázkám č. 1 a 2 (Kolik vozidel vlastnilo a najímalo Ministerstvo financí k 1.1. 2014?) uveďte, o jaký typ 35 a 27 vozidel se jedná, prosím o specifikaci v členění dle skupin a podskupin řidičských oprávnění platných v ČR ke dni žádosti, tj. AI, A, B l , B, C l , C, D l , D, BE, C1E, CE, DIE, DE, AM a T a počty najetých kilometrů a stáří vozidel. U 3 „ekologicky přátelských vozidel" ve vlastnictví Ministerstva financí a 27 najímaných „ekologicky přátelských vozidel" Ministerstvem financí, prosím, navíc kvýše uvedené specifikaci uveďte také, o jaký typ vozidla na alternativní pohon se jedná (např. CNG, LPG, elektřina v kombinaci s pohonem na bázi ropných produktů nebo případně na jiný alternativní pohon). Uveďte i v těchto případech stáří vozů a počty najetých kilometrů.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější