Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-67746/2014/21/1254IK

Dotaz:

Žádám tímto Ministerstvo financí tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o sdělení obsahu záznamu z jednání mezi zástupci České republiky a Nizozemského království ze dne 17. června 2002, které se uskutečnilo v Praze ve věci výkladu některých ustanovení Dohody o ochraně investic s Nizozemskem z r. 1991, nejlépe v podobě kopie.

Zároveň žádám o sdělení obsahu tzv. "Agreed minutes", které byly mezi Česku republikou a Nizozemskem dohodnuty na základě výše uvedených jednání (v reakci na investiční spor CME v. Czech Republic) a o obsah dopisů ministra zahraničních věcí Nizozemska a ministra financí České republiky, kterými byly potvrzeny výsledky jednání mezi experty obou smluvních stran, vše nejlépe v podobě kopie.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější