Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-45301/2014/21/709 IK ze dne 2. června 2014

Dotaz:

Na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí úplného obsahu materiálu:

Dotazy se týkají čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2013 www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/monitoring/plneni-statniho-rozpoctu/2013/zaverecny-ucet-kapitoly-398-vseobecna-17963 

1) ad navýšení základního kapitálu společnosti Explosia a.s. s úpisem nově emitovaných akcií - usn. vl. č. 535/2013

Prosím o zaslání "Zprávy o situaci ve společnosti Explosia a.s." a kompletního "návrhu na zvýšení základního kapitálu této společnosti" č.j. 784/13, včetně částí II a III

2) prosím o kompletní seznam případů (včetně jmen) "odškodněných obětí trestné činnosti, škod způsobených při výkonu veřejné moci, soudních sporů z titulu ochrany osobnosti, soudních řízení o omezení vlastnického práva a ostatní náhrady", za které se z VPS loni vyplatilo 91 738 000 Kč - včetně uvedení částky, která na daný případ z VPS šla.

3) prosím o kompletní seznam soudních sporů (včetně jmen), které mohou zakládat nárok na čerpání z položky "odškodněných obětí trestné činnosti, škod způsobených při výkonu veřejné moci, soudních sporů z titulu ochrany osobnosti, soudních řízení o omezení vlastnického práva a ostatní náhrady" v tomto a následujících letech

4) prosím o kompletní seznam případů (včetně jmen firem a názvů projektů) realizovaných státních záruk, za které se za rok 2013 z VPS vyplatilo celkem2 280 000 000 Kč - včetně uvedení částky vyplacené záruky za jednotlivé případy

5) prosím o kompletní seznam případů (včetně jmen firem a názvů projektů) realizovaných státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB, za které se za rok 2013 z VPS vyplatilo celkem 1 713 000 000 Kč - včetně uvedení částky vyplacené záruky za jednotlivé případy

6) prosím o seznam případů mezinárodních soudních sporů (dohody o podpoře a ochraně investic apod.) na které šlo z VPS v roce 2013 69 000 000 Kč (částka včetně výdajů spojených se zrušením ČKA) - včetně uvedení částky vztahující se k jednotlivým případům a uvedení, z jakého titulu byla částka vyplacena.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější