Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-33425/2014/21/414 IK ze dne 29. března 2014

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících fotokopií dokumentů (nejlépe v pdf formátu):

  • žádost České republiky z roku 2009 směřující k zavedení přenesené daňové povinnosti (DPH) na pohonné hmoty (benzin a naftu) k Evropské komisi
  • odpověď Evropské komise se zamítavým stanoviskem vč. zdůvodnění

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější