Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-9331/2014/10/42IK ze dne 13. ledna 2014

Dotaz:

Podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás prosíme o zveřejnění či alespoň poskytnutí následujících informací:
a) část XI. a XII. výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (FIN 2-04U), dané přílohou č. 3 vyhl. č. 449/2009 Sb.
b) část XI. a XII. Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12M) dané přílohou č. 4 vyhl. č. 449/2009 Sb.

Požadované části byly do výkazu přiřazeny novelizací 22/2007 Sb., tzn. prosíme údaje:

  • za roky 2007-2013, vždy ke konci kalendářního roku,
  • za všechny organizace, jež mají tento výkaz vyplňovat,
  • ve strojově zpracovatelném a strukturovaném formátu (např. XML jako ostatní data ÚFIS)
  • ve formě elektronicky zaslaného datového souboru, případně zapsané na standardním datovém nosiči (CD, DVD, flashdisk).

Dovoluji si upozornit, že námi požadovaná data měla být zveřejněna na webových stránkách Ministerstva financí ČR, a to ve smyslu §20(3) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v aktuálním znění.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější