Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-101925/2013/10/1471IK ze dne 7. října 2013

Dotaz:

Dovoluji si Vás požádat podle zákona 106/1999 o následující informaci, jejíž poskytnutí je v gesci odboru 34 (Státní dozor nad loteriemi a sázkovými hrami) MFČR: U jakých adres heren, casin a míst se zvláštním provozním režimem probíhá v současnosti řízení o zrušení povolení k provozování zařízení na těchto adresách umístěných kvůli rozporům vydaných povolení s místními obecně závaznými vyhláškami? Pokud není možné poskytnout konkrétní adresy, postačuje alespoň poskytnutí počtu míst v jednotlivých městech a obcích v ČR.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější