Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-100094/2013/10/1443IK

Dotaz:

Poskytnutí informací o auditech, které proběhly u ROP pro Střední Čechy, a jehož výsledkem byly:

  1. Výsledná zpráva Systémového auditu ROP pro Střední Čechy;
  2. Výsledná zpráva Vzorkového auditu ROP pro Střední Čechy;
  3. Výsledná zpráva auditu veřejných zakázek administrovaných společností ML Compet, a.s., tedy o ty audity a informace, které byly dle vyjádření AO ze dne 6.9.2013 obsaženém v rozhodnutí č.j. 82623/2013/52 podepsaném Ing. Václav Štraserem ředitelem odboru 52, „zaslány Evropské komisi formou odpovědi na varovný dopis“. Ohledně výzvy k upřesnění žádosti tak odkazujeme plně na rozhodnutí Ministerstva financí ČR Auditní orgán Ministerstva financí č.j. 82623/2013/52 podepsané Ing. Václav Štraserem ředitelem odboru 52, kde se AO k těmto auditům vyjadřuje. Pro jistotu navíc uvádíme, že se jedná o audity zmiňované v tiskové zprávě Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy ze dne 30.4.2013, kterou přikládáme v příloze tohoto upřesnění žádosti.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější