Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-86048/2013/10/1389IK

Dotaz:

Chtěl bych Vás požádat o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádám Vás o zaslání seznamu jmen obcí s vyšší mírou rizika hospodaření (tj. obcí, které k 31. 12. 2012 nabývaly kritických hodnot ukazatele SIMU). Jedná se o seznam obcí získaný na základě výsledků monitoringu hospodaření obcí za rok 2012 viz webový odkaz:

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější