Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-72 395/2013/10/1189 IK

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím) Vás žádám o poskytnutí informace o tom, kolik přezkumných řízení zákonnosti opatření obecné povahy podle § 174/3 zákona č. 500/2004 Sb. bylo u Ministerstva financí zahájeno v období od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2013? Současně prosím o sdělení, v kolika případech bylo návrhu na přezkum vyhověno z důvodu nezákonnosti daného opatření obecné povahy.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější