Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č.j. MF-31 845/2013/10/223 IK

Dotaz

Jsem studentkou 5. ročníku Právnické fakulty Masarykovy univerzity, a při psaní mé diplomové práce na téma Institut Státní pokladny v ČR jsem narazila na odkaz na publikaci Státní pokladna v České republice vydanou Ministerstvem financí v roce 2007. Tento odkaz je ale nejspíš neplatný nebo tato publikace již není zpřístupněna, proto se obracím s prosbou na Ministerstvo financí s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zda-li by bylo možné tuto publikaci obržet nebo znova zveřejnit.

Odpověď

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější