Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-35673/2013/10

Dotaz

Prosím zdvořile o poskytnutí informace podle shora označeného zákona k hrazení výdajů volebních orgánů (ustn. § 70 zákona o volbě prezidenta).

Má zapisovatel okrskové volební komise nárok na náhradu platu ve výši průměrného výdělku podle ustn. § 60 zákona o volbě prezidenta i v případě, že je zaměstnancem obce, kde plní funkci zapisovatele okrskové volební komise, pro kterou (obec) je okrsková volební komise
zřízena ?

Lze uhradit výdaje obce na náhradu platu zapisovatelů okrskových volebních komisí ze státního rozpočtu?

Odpověď

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější