Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Č. j.: MF-41715/2013/10

Dotaz

  1. Je Ministerstvo financí České republiky odvolacím orgánem, při rozhodování o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace povinným subjektem a to Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IČ 448 48 943, Sídlo: Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00.
  2. Rozhodovalo Ministerstvo financí České republiky, od účinnosti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o stížnosti či odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace povinným subjektem a to Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., IČ 448 48 943, Sídlo: Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00.

 

Odpověď

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější