Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Služby veřejnosti
  • Zahraničí EU
  • Odvody ČR
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám tímto ministerstvo financií podle zákona o poskytování informace o poskytnutí informace o výši finačních příspěvků-odvodů České republiky Evropské unii za jednotlivá léta od vstupu České republiky do unie po letošní rok.

Odpověď:

K Vašemu dotazu uvádíme, že veškeré požadované informace k  naleznete na a níže uvedené internetové adrese.

  • „Souhrnná čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 31. 12. 2011 (tabulky)“: Čistá pozice

Doporučované

Nejčtenější