Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Služby veřejnosti
  • Videoterminály
  • Elektromechanické rulety
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Popice

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o poskytnutí těchto informací:

  • kolik videoloterních terminálů a jiných technických hracích zařízeních (rulety, kostky, triplexy atd.) je Ministerstvem financí povoleno ke dni tohoto podání na území obce Popice.

Žádáme o informace ve formátu - typ hazardní hry (VHP, IVT, EMR, VTZ...), od kdy do kdy povoleno, adresa povolení, číslo jednací.

Odpověď:

na základě Vaší žádosti doručené dne 30.7.2012, o poskytnutí infonnací obci Popice, ve které bylo požádáno o zaslání počtu provozovaných videolotemích tenninálů a jiných technických hracích zařízení je Ministerstvem financí povoleno ke dni tohoto podání na území obce Popice, Vám zasíláme požadované počty povolených zařízení včetně adres umístění. Seznamy zařízení jsou pouze infonnativní.

Na území obce Popice jsme k 30.7.2012 evidovali 2 zařízení jako povolená.

Doporučované

Nejčtenější