Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Peněžní hotovost
  • Oběh hotovosti
  • Služby veřejnosti

Dotaz:

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím se na Vás obracím se žádostí o poskytnutí následující informace:

  1. V jaké výši byla v ČR v oběhu peněžní hotovost v Kč v letech 2005, 2006 a 2007?
  2. V jaké výši je hotovost držená na pokladně způsobilá narušit zájem na racionalizaci a optimalizaci peněžního hotovostního oběhu?
  3. Jaké množství bankovek musí držet subjekt v hotovosti, aby tím narušil zájem na racionalizaci a optimalizaci peněžního hotovostního oběhu?

Odpověď:

Obdržel jsem Váš e-mail ze dne 10. září 2012, ve kterém žádáte poskytnutí informace o výši peněžní hotovosti v oběhu v ČR v letech 2005, 2006 a 2007. Dále žádáte o určení, jaká výše hotovosti držené na pokladně a jaké množství držených bankovek jsou způsobilé narušit zájem na racionalizaci a optimalizaci peněžního hotovostního oběhu.

Ke dni 31. prosince 2005 byla v oběhu peněžní hotovost denominovaná v Kč v hodnotě  287 772,5 milionu Kč, ke dni 31. prosince 2006 byla v oběhu peněžní hotovost denominovaná v Kč v hodnotě 321 495,1 milionu Kč, ke dni 31. prosince 2007 byla v oběhu peněžní hotovost denominovaná v Kč v hodnotě 353 703,3 milionu Kč. Tyto informace jsou veřejně přístupné na internetových stránkách. České národní banky, konkrétně na adrese: http://www.cnb.cz/  v sekci Archivní údaje.

Určení výše hotovosti držené na pokladně a určení množství držených bankovek, které jsou způsobilé narušit zájem na racionalizaci a optimalizaci peněžního hotovostního oběhu, je nutné stanovit vzhledem k okolnostem konkrétního případu. Z těchto důvodů Vaši žádost o určení výše hotovosti držené na pokladně a určení množství držených bankovek, které jsou způsobilé narušit zájem na racionalizaci a optimalizaci peněžního hotovostního oběhu, nelze považovat za žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. Ministerstvo financí není oprávněno podávat závazný výklad právních norem. K tomu je oprávněn pouze orgán, který právní normu aplikuje při posuzování konkrétního případu.

Doporučované

Nejčtenější