Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

Žádost o poskytnutí níže specifikovaných informací. Požadované informace se týkají komplexní ekologické zakázky (ev. č. v IS VZ US 60026142) a s ní souvisejících služeb poradenských společností.

Konkrétně žadatelka požaduje poskytnutí těchto informací:
- účel a výše finančních prostředků vynaložených Ministerstvem financí ČR v souvislosti s přípravou komplexní ekologické zakázky za jednotlivé právní a jiné poradenské služby, zejména společnostem A.T. Kearney, Deloitte, Ernst & Young, případně dalším.

Odpověď:

V tabulce (viz příloha) Vám poskytujeme informace o účelu a výši finančních prostředků vynaložených Ministerstvem financí ČR v souvislosti s přípravou komplexní ekologické zakázky za jednotlivé právní a jiné poradenské služby.

Doporučované

Nejčtenější