Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

V souladu s ustanovením § 13 Zákona o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnutí všech technických posouzení, vyjádření, stanovisek či zpráv Elektrotechnického zkušebního ústavu, s.p. poskytnutých Ministerstvu financí ČR v roce 2010, které se vztahují k technickému výkladu slovního spoiení „technické herní zařízení", a to v zákonem stanovené lhůtě.

Odpověď:

V příloze Vám zasíláme požadované informace, a to v ověřené kopii

Doporučované

Nejčtenější