Novinky

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Žádost o poskytnutí informací

Dotaz:

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím Vás tímto prosíme o zaslání kopií plánovaných a skutečných kalkulací cen vodného a stočného jednotlivých provozovatelů vodárenských zařízení uvedených v příloze za roky 2000 - 2009. Tyto údaje má Vaše Ministerstvo k dispozici v rámci kontroly věcného usměrňování cen u vody pitné a odpadní odvedené.

Odpověď:

Ministerstvo financí obdrželo dne 27. ledna 2011 Vaši žádost zn. ACE/309/11 o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání kopií plánovaných a skutečných kalkulací cen vodného a stočného jednotlivých provozovatelů vodárenských zařízeních (celkem 22) za roky 2000 - 2009 s tím, že tyto údaje má Ministerstvo financí k dispozici v rámci kontroly věcného usměrňovaní cen u vody pitné a odpadní odvedené.

Informace, které požadujete, Ministerstvo financí nemá k dispozici, protože jednotlivé společnosti vytvářejí kalkulace samy individuálně podle regulačních pravidel věcného usměrňování cen. Podle ustanovení § 11 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jsou prodávající povinni uchovávat kalkulace cen podléhající věcnému usměrňování cen tři roky po skončení platnosti cen. Není stanovena povinnost tyto kalkulace automaticky posílat Ministerstvu. financí.

Dílčí informace ze správních spisů, ke kterým mělo Ministerstvo financí přístup pouze pokud byla příslušná společnost kontrolována, byla uložena cenová pokuta ve správním řízení a probíhalo odvolací řízení o porušení cenových předpisů, nemá rovněž k dispozici. Po skončení tohoto řízení se spis vrací správnímu orgánu I. stupně a tyto informace již proto nadále Ministerstvo financí nemá.

Vámi požadované kalkulace Ministerstvo financí nemá k dispozici; a proto není možné je poskytnout. I když požadovaná informace není poskytnuta, nevydáváme rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., neboť se nejedná o odepření informace, nýbrž o faktickou nemožnost požadovanou informaci poskytnout z důvodu, že ji Ministerstvo financí nemá.

Doporučované

Nejčtenější