Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Žádost
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

 1. Jaký je počet přepočtených pracovníků, který se v roce 2008 a 2009 zabýval agendou silniční daně (zejména implementace legislativy, tvorba metodických dokumentu, atd.)?
 2. V jaké výši byly vynaloženy mzdové náklady v roce 2008 a 2009 na tyto pracovníky včetně pojistného zaplaceného zaměstnavatelem? V případě, že nelze tyto údaje sdělit podle zákona č. 101/2000 Sb., prosím alespoň o informace o zařazení zaměstnanců do platové třídy.
 3. Byly v souvislosti se zpracováním agendy silničních daní vynaloženy náklady na nákup externích služeb? Pokud ano, jaká byla hodnota těchto nákupu v roce 2008 a 2009?

Odpověď:

 1. Agendou správa daně silniční se na finančních ředitelstvích, která jsou metodickým místem pro finanční úřady, zabývalo v roce 2008 3,51 zaměstnanců v přepočteném počtu, v roce 2009 3,01 zaměstnanců v přepočteném počtu.
 2. Tyto údaje jsou uvedeny v našem dopise č.j.: 10/21910/734 IK-481 ze dne 3.3.2010.
 3. Na tuto otázku jsem Vám odpovídali dopisem č.j.: 10/21910/2010/734 IK-481 ze dne 3.3.2010.

Doporučované

Nejčtenější