Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám o poskytnutí pokynu ministerstva financí řady DS, kterým je správcům daně uloženo, jak mají aplikovat právní předpisy v případě určování daňové rezidence daňových subjektů a vystavování potvrzení o daňové rezidenci daňových subjektů v České republice ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. a příslušných smluv o zamezení dvojímu zdanění.

Odpověď:

Problematiku určování daňové rezidence daňových subjektů a vystavování potvrzení o daňové rezidenci daňových subjektů v České republice ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. a smluv o zamezení dvojímu zdanění neřeší žádný pokyn Ministerstva financí řady DS.

Doporučované

Nejčtenější