Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Služby veřejnosti
 • Žádost
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

 1. Na základě jakého rozhodnutí došlo k likvidaci Fondu národního majetku, případně k uzavření závěrečného účtu hospodaření FNM?
 2. Jaké byly finanční toky FNM v jednotlivých letech, jak příjmy, tak výdaje, včetně jejich struktury , od založení FNM až ke dni uzavření účtů FNM?
 3. Který úřad případně instituce a jak spravuje a archivuje dokumentaci dokládající hospodaření FNM?

 

Odpověď:

 1. K likvidaci FNM ČR došlo na základě zákona č. 178/2005 Sb., Zákon o zrušení FNM ČR a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku ČR, ze dne 28.4.2005.
 2. Finanční toky FNM ČR v jednotlivých letech je možné dohledat ve Výročních zprávách FNM ČR na internetových stránkách MF ČR. Jsou k dispozici elektronické verze Výročních zpráv od roku 2000 (MF – Archiv – Veřejné finance – Hospodaření s majetkem státu – Správa majetku – Výroční zprávy).
 3. Výroční zprávy FNM ČR, ze kterých lze vyčíst hospodaření a finanční toky v jednotlivých letech 1992 – 2005, jsou archivovány v Národním archivu v Praze.

Doporučované

Nejčtenější