Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Dle zákona č.106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zaslání informací o vyhodnocení veřejné zakázky VZ 50013314, zadavatel TJ Sokol Sadská, IČ 45826501 se sídlem: Sadská, Za sokolovnou 546, PSČ 289 12. Jedná se o stavbu víceúčelové sportovní haly na pozemku č. st. 514/3 v Sadské. Dle informací, které mám k dispozici, je dána tato VZ k prošetření místně příslušnému FÚ.

Odpověď:

Z podané žádosti není jednoznačně jasné zda je požadováno vyhodnocení předmětné veřejné zakázky z hlediska rozhodnutí o přidělení zakázky vybranému uchazeči zadavatelem nebo zda má jít o závěrečné vyhodnocení realizované investiční akce ve smyslu vyhlášky č. 40/2001 Sb. platné v době zahájení akce tj. rok 2005.

V případě, jde-li o vyhodnocení veřejné zakázky z hlediska rozhodnutí o přidělení zakázky vybranému uchazeči, není Ministerstvo financí věcně příslušným orgánem státní správy k posouzení dané věci, a proto v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vaši žádost v tomto bodě odkládáme. Je nutno toto projednat se zadavatelem veřejné zakázky TJ Sokolem Sadská, případně požádat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o stanovisko k dané věci.

V druhém případě kdy se jedná o vypracování „Zprávy pro závěrečné vyhodnocení akce“, postupuje Ministerstvo financí jako poskytovatel dotace dle v dané době platné vyhlášky. V případě zahájení akce „TJ Sadská‚ stavba jednoduché víceúčelové sportovní haly“ platila výše zmíněná vyhláška Ministerstva financí o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku č. 40/2001 Sb. Ve smyslu § 8 této vyhlášky předložil TJ Sokol Sadská dne 30.4.2007 závěrečné vyhodnocení uvedené akce. Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce z úrovně Ministerstva financí nebyla vzhledem k závažným nedostatkům, které předložená zpráva obsahovala a probíhající kontrole prováděné územně příslušným FÚ dosud vydána. O výsledcích této kontroly nemá Ministerstvo financí informace.

Doporučované

Nejčtenější