Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám o zaslání kopie Smlouvy o prodeji akcií společnosti OKD, a.s., ze dne 16.9.2004, uzavřené mezi Fondem národního majetku ČR a společnosti KARBON INVEST, a.s., a to v úplném znění včetně veškerých dodatků a příloh.

Odpověď:

Dne 24. května nám byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí kopie Smlouvy o prodeji akcií společnosti OKD, a.s, ze dne 16. 9. 2004, uzavřené mezi Fondem národního majetku ČR a společností KARBON INVEST, a.s, kterou Vám v příloze tohoto e-mailu zasílám.

Doporučované

Nejčtenější