Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám o vydání dopisu společnosti Towit Machinery ze švýcarského Romanshornu, který tato zaslal ministru financí 14. září 2007, a na který odpověděl ministr Kalousek dne 30.10.2007 pod č.j. 32/88980/2007-321.

Odpověď:

K předložené žádosti Ministerstvo financí sděluje, že shora uvedený dopis nelze žadateli poskytnout, neboť Ministerstvo financí není jeho původcem. V této souvislosti se žadateli doporučuje, aby se obrátil přímo na společnost Towit Machinery se žádostí o poskytnutí kopie předmětného dopisu.

Doporučované

Nejčtenější