Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím

Dotaz:

Žádám o poskytnutí informace o množství a druh náplní do tiskáren spotřebovaných Vaším ministerstvem v uplynulém kalendářním roce a to především náplní červených.

Odpověď:

Minulý rok bylo celkem nakoupeno 705 náplní do tiskáren. Přesné počty jednotlivých typů náplní přikládáme jako přílohu. Z uvedených typů tiskáren a náplní je patrné v jakém množství byly jaké typy náplní nakoupeny.

Z uvedeného seznamu není patrné kolik náplní bylo červených, protože náplně se samostatnou červenou barvou nejsou nakupovány. Samotně nakupujeme pouze barvy černou, azurovou, purpurovou a žlutou.

Doporučované

Nejčtenější