Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Ve dnech 18. a 19.8.2009 jsem na základě Vámi uděleného přístupu nahlížel do registru oznámení veřejných funkcionářů na internetové adrese http://regoz.mfcr.cz/.

Vzhledem k právním důsledkům, které zákon č. 159/2006 Sb. spojuje s absencí resp. neúplností údajů v oznámeních evidovaných v registru, Vás laskavě žádám o poskytnutí informací, týkajících se provozu shora uvedené internetové aplikace:

  1. informace o tom, dokdy (tzn. k jakému datu) budou v elektronické podobě registru zaevidována všechna oznámení za rok 2008 učiněná veřejnými funkcionáři v zákonné lhůtě do 30.6.2009
  2. informace o tom, zda a jaký existuje významový rozdíl mezi výrokem „Čestné prohlášení dosud nevloženo“ a výrokem „Nenalezen žádný záznam“, které v současné době aplikace nabízí v situaci, kdy po zadání příjmení a jména veřejného funkcionáře není nalezeno žádné oznámení (čestné prohlášení)

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti ze dne 19. 8. 2009 o informace týkající se databáze REGOZ (registr oznámení veřejných funkcionářů podle zák. č. 159/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů dále jen zákon, v rámci resortu MF) na Vaše dotazy souhrnně sděluji:

1. Po ukončení určené dodatečné lhůty, byla v rezortu MF ČR uzavřena evidence „čestných prohlášení“ veřejných funkcionářů za rok 2008 a to k datu 24. 7. 2009. Databáze REGOZ je pravidelně revidována. Lze tedy konstatovat, že v současné době je databáze REGOZ plně synchronní s registrem fyzicky podaných „čestných prohlášení“ veřejných funkcionářů v rámci resortu MF.

2. Významový rozdíl Vámi uvedených výroků je následující:

  • „Nenalezen žádný záznam“ znamená, že v databázi REGOZ není vložen žádný záznam, který by odpovídal vloženým znakům dotazu.
  • „Čestné prohlášení dosud nevloženo“ znamená, že u záznamu není přiřazena elektronická verze „čestného prohlášení “ pro příslušné období. K tomuto případu může dojít například u pracovníků organizace MF ČR, u které byli do databáze REGOZ vloženi všichni potenciální „povinní veřejní funkcionáři“. Evidenční orgán dle ustanovení zákona není oprávněn ke kontrole povinnosti „podávat čestné prohlášení“ jednotlivých veřejných funkcionářů.

Doporučované

Nejčtenější