Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Prosím o poskytnutí informace (elektronicky) ve smyslu shora označeného zákona, a to o kolik korun se snížilo inkaso daně z příjmů fyzických osob za rok 2008 zrušením sazby daně 25 a 32 % a zavedením jednotné sazby daně z příjmů FO 15%.

Odpověď:

K Vaší žádosti o poskytnutí informace o inkasu daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Vám zasíláme přehled inkasa v letech 2005 až 2008:

Druhy příjmů 2005 2006 2007 2008
DPFO ze závislé čin. a funkčních požitků 110 662,27 111 633,39 126 388,25 115 180,24
DPFO podávajících přiznání 26 582,77 17 853,52 17 002,81 17 748,52

Doporučované

Nejčtenější