Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Žádám o informace dle zákona 106/1999 Sb.. Dozvěděla jsem se, že ještě ČKA začala znovu jednat s Pražským stavením bytovým družstvem, okolo 1. prosince 2007, o pohledávce NITSCH, s.r.o. Protože ČKA k 31.12.2007 skončila svou činnost, ráda bych věděla, kdy se začalo s družstvem znovu jednat, jaké výsledky mělo toto jednání, zdali bude jednání o pohledávce pokračovat, či zda bude prodána družstvu za výhodnějších podmínek, než bylo určeno při minulém rozhodnutí Vlády ČR roku 2006. Z rozhodnutí Vlády ČR byla pohledávka nabídnuta Pražskému stavebnímu bytovému družstvu za cca 20 000 000 Kč, tato částka byla zřejmě nad možnosti družstva. Předpokládám proto, že se bude čekat, až jak dopadne konkurz vyhlášený na společnost NITSCH, s.r.o. Prosím o sdělení dalších podrobností.

Odpověď:

K Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme stanovisko odborného útvaru Ministerstva financí.

Oddělení 3840 České konsolidační agentury, které mělo ve správě pohledávky za úpadcem NITSCH, s.r.o. oficiálně neobdrželo žádost Pražského stavebního družstva o zahájení jednání ve věci odkupu pohledávky za uvedeným klientem, který je v konkurzu. V současné době probíhá soudní jednání, a pokud Ministerstvo financí obdrží rozhodnutí ve sporných věcech, které budou mít zásadní vliv na stanovené podmínky pro přímé postoupení pohledávek uvedené v usnesení Vlády ČR ze dne 17. 5. 2006 č. 596, lze řešit tyto skutečnosti, včetně vztahu k naplnění příslušného usnesení vlády.

V současné době se čeká na ukončení konkurzu a s tím i na určení výše plnění z konkurzu.

Doporučované

Nejčtenější