Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Žádost o pomoc při identifikaci rozdělení akciových společností v portfoliu bývalého Fondu národního majetku ČR na strategické a nestrategické společnosti.

Odpověď:

Rozdělení akciových společností v portfoliu bývalého Fondu národního majetku ČR (dále jen “FNM”) na strategické a nestrategické společnosti bylo provedeno podle vnitřních metodických pokynů FNM. Do skupiny strategických společností byly zařazeny společnosti, které byly významné z hlediska výše základního kapitálu, počtu zaměstnanců, výrobních programů i z hlediska regionálního. Po zrušení bývalého FNM k 31.12.2005 převzalo jeho agendu Ministerstvo financí. Výše zmíněné akciové společnosti jsou podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, a příslušných předpisů Ministerstva financí ČR děleny na ovládané a ostatní.

Doporučované

Nejčtenější