Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Žádost o informace o aktivitách NKM za rok 2006, neboť jsme nedostali možnost zúčastnit se řádného výročního setkání, jak tomu bylo v letech 2004 a 2005. Žádné informace za rok 2006 nejsou dostupné ani na internetových stránkách MF ČR.

Odpověď:

Za uplynulé období nevykazovalo Národní kontaktní místo žádnou hmatatelnou činnost. Tento stav samozřejmě považujeme za neuspokojivý a budeme pracovat na jeho nápravě.

Z úkolů, které prozatím cítíme jako nejnaléhavější, se jeví jednoznačně uvedení internetových stránek do pořádku. Za hlavní nedostatek se dá považovat chybějící odkaz na Národní kontaktní místo z hlavních stránek Ministerstva financí. Z dlouhodobějších cílů bude obnovena činnost NKM tak, aby odpovídala doporučením, která jsou obsažena v materiálu "The Model National Contact Point".

 

Doporučované

Nejčtenější