Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Dle informací sdělovacích prostředků jsou ukládány rozdíly(přebytky) mezi celkovými finančními prostředky vybranými na důchodové zabezpečení v příslušném kalendářním roce a vyplacenými důchody v témže kalendářním roce na zvláštní účet MF ČR. Žádám tímto o poskytnutí přehledu výše přebytků v jednotlivých kalendářních letech, a to za posledních 10 let a celkový současný stav na účtu.

Odpověď:

Zákon ukládá vyčíslovat rozdíl mezi příjmy z pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek (včetně správních výdajů spojených jak s výběrem, tak i výplatou) až od roku 1996. Tento rozdíl se vyčísluje v rámci prací na státním závěrečném účtu České republiky vždy za ten který rok. Od roku 1996 bylo dosaženo kladného rozdílu ("přebytku" příjmů nad výdaji systému důchodového pojištění) pouze ve třech letech, a to:

  • 1996 ve výši 4 384 mil. Kč,
  • 2004 ve výši 8 326 mil. Kč,
  • 2005 ve výši 6 560 mil. Kč.

Prostředky ve výši vyčíslených přebytků byly převedeny na zvláštní účet důchodového pojištění ve státních finančních aktivech.

V ostatních letech se propočtem dospělo k zápornému saldu ("deficitu", tj. nižších příjmů než výdajů důchodového pojištění); vyčíslený záporný rozdíl sloužil jen pro analytické účely a komentáře k státnímu závěrečnému účtu a byl de facto součástí vyčísleného deficitu rozpočtového hospodaření za příslušné roky. Např. v letech 1999 až 2003 postupně narostla hodnota tohoto ročního záporného salda z cca 12,5 mld. Kč na téměř 20 mld. Kč.

Část finančních prostředků vedených na zvláštním účtu důchodového pojištění ve státních finančních aktivech byla použita v souladu s platným zákonným postupem (souhlas Poslanecké sněmovny) na zvýšení výdajů státního rozpočtu na dávky důchodového pojištění. Na zvláštním účtu jsou v současné době uloženy prostředky ve výši 5 576 mil. Kč.

Údaje, propočty a komentáře k vyčíslení rozdílů příjmů a výdajů důchodového pojištění jsou uvedeny vždy v samostatném oddíle státního závěrečného účtu ČR na příslušné roky.

Doporučované

Nejčtenější