Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Žádost o sdělení, jakým způsobem je možné získat informace o zděděných kupónových knížkách spol. Pivovary BOHEMIA PRAHA, a.s. v likvidaci a Investičního fondu rychlého výnosu, a.s., a to zejména s ohledem na uplynutí času a fakt, že zainteresovaný subjekt je v likvidaci či konkurzu.

Odpověď:

K Vaší žádosti o informace týkající se dědictví Vaší klientky, která po své matce zdědila knížky kupónové privatizace, sdělujeme následující informace:

PIVOVARY BOHEMIA PRAHA, a.s. - IČ 45274002, ISIN CS0008440467 - akcie uvedené společnosti jsou vedeny v evidenci SCP, ale nejsou kótovány na regulovaných trzích, to znamená, že je nelze prodat na Burze cenných papírů Praha, a.s. ani v RM-Systému, a.s. Společnost je v likvidaci. Likvidátorem společnosti je Stojan Stojanov, r.č. 550206/1059, Litoměřice, Plešivecká 1866/31, PSČ 412 01 - viz výpis z obchodního rejstříku www.justice.cz

INVESTIČNÍ FOND RYCHLÉHO VÝNOSU - IČ 43875165 - sloučeno s IP Exit, a.s. (dříve IPB, a.s.), IČ 45316619, ISIN CZ0008002854 - jsou vedeny v evidenci SCP, ale nejsou kótovány na regulovaných trzích. Na majetek společnosti je prohlášen konkurz. Konkursní správce: JUDr. Lenka Dušková Praha 7, Schnirchova 20 - viz výpis z obchodního rejstříku www.justice.cz.

O výpis z účtu zemřelého vedeného ve Středisku cenných papírů před ukončením dědického řízení může požádat pouze notář, který ve funkci soudního komisaře dědictví vyřizuje. Je-li dědické řízení ukončeno, lze ho, po zvážení finanční výhodnosti prodeje zděděných cenných papírů, znovu otevřít u příslušného notáře.

 

Doporučované

Nejčtenější