Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

Můj dotaz zní, zda je možno vyjádřit finanční pohledávku vzniklou v roce 1942 na částku 17.000,- Kčs, přičemž takto je stále zapsána v katastru nemovitostí a je zajištěna zástavním právem, na dnešní měnu Kč. Na ČNB jsem byl odkázán na Ministerstvo financí. Dovoluji si Vás požádat o sdělení výše nákladů (alespoň odhad) s souvislosti s vyhledáním požadované informace předem.

Odpověď:

K Vašemu dotazu na aktuální hodnotu závazku v české měně z r. 1942 Vám sdělujeme, že Ministerstvo financí není místem zmocněným k vydávání závazného hodnocení ve Vámi zmiňované záležitosti, které by mělo relevantní právní platnost. Doporučujeme Vám, abyste se s touto záležitostí obrátil na soudního znalce v příslušném oboru. Seznam soudních znalců mají k dispozici k nahlédnutí u všech soudů a je též veřejně přístupný i na internetu.

Podstata problému nespočívá ani tak ve stanovení současné časové hodnoty objemů peněz z uvedených let (zde byste se mohl případně obrátit na Informační servis Českého statistického úřadu), ale ve způsobu přepočtu (ocenění) závazků a pohledávek na územích bývalého Československa v obdobích při měnové reformě k 1. 11. 1945 a při peněžní reformě k 1. 6. 1953. Proto Vám navrhujeme výše uvedený postup.

Doporučované

Nejčtenější