Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost

Dotaz:

  1. Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních služeb (SBS)?
  2. Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje?
  3. Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH?
  4. Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů? Které to jsou?
  5. Jste spokojeni z kvalitou poskytovaných služeb ze strany SBS?

Odpověď:

ad a) Ano, naše organizace využívá služeb soukromých bezpečnostních služeb.

ad b) Ve třech objektech Ministerstva financí funguje nepřetržitá služba SBS po celých 24 hod. denně. Počet odpracovaných hodin je odvislý od počtu zaměstnanců, kteří pracují v jednotlivých objektech MF ČR.

ad c) Cena za hodinu této služby je cca 93,00 Kč.

ad d) Ne, jiné služby SBS Ministerstvo financí nevyužívá.

ad e) Ano, s kvalitou požadovaných služeb jsme spokojeni.

Doporučované

Nejčtenější